Blog

Multimedia platform fan

  • 23 april 2008

Exploitatie van fancontent door fansites In de vorige Muziekwereld ben ik ingegaan op de handelsnaam- en merkenrechtelijke aspecten van het gebruik van artiestennamen in domeinnamen en op daaraan gekoppelde websites van fans. Mede als gevolg van de voortschrijdende technologische ontwikkelingen gaat digitale adoratie via fansites steeds verder. Een doorsnee fansite is vandaag de dag vaak allang geen eenvoudig online “fanboekje” meer maar een uitgebreid multimediaal exploitatieplatform waarop fans – al dan niet via hyperlinks – foto’s, muziek en filmpjes van…

Beats me! – Taartvulling

  • 9 april 2008

Intellectuele eigendom en muziek vormen samen een bijzondere combinatie. Waar boeken en foto’s met één rechtencategorie in verband worden gebracht – het auteursrecht – kleeft aan muziek een uitgebreide tros intellectuele eigendomsrechten en vergoedingsaanspraken die zich het beste laat vergelijken met een taart. Deze “muziektaart” is opgebouwd uit een rechtenlaag (vulling) en een vergoedingenlaag (slagroom). In deze Beats Me! gaan wij nader in op de rechtenlaag. De opbouw van de taartvulling hangt samen met de wijze waarop muziek in elkaar…

Beats me! – De slagroom op de taart(2)

  • 5 februari 2008

We weten nu hoe het “in de muziek” zit met de rechtenlaag (taartvulling) en een deel van de auteursrechtelijke inkomstenbronnen (slagroom). Wie dacht er al te zijn, komt (gelukkig) bedrogen uit. Er is namelijk méér geld te verdienen. Niet alleen tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers kunnen profiteren van muziekgebruik. Ook de artiesten die de nummers spelen en de producenten van muziekopnamen kunnen hun deel van de slagroom opeisen. Het gaat hier om de collectieve vergoedingsaanspraken van de nabuurrechthebbenden. Eenmaal aangemeld bij…

Beats me! – De slagroom op de taart(1)

  • 5 februari 2008

En dan nu de slagroom op de taart: de vergoedingsaanspraken die voortvloeien uit de aan muziek gerelateerde rechten. In de vorige Beats Me! is aan de hand van een denkbeeldige “muziektaart” geïllustreerd dat de taartvulling bestaat uit een rechtenlaag die is opgebouwd uit auteursrechten en naburige rechten. Deze maand staan wij stil bij de “collectieve” auteursrechtvergoedingen. Wie krijgt wat? Aangenomen dat muziekauteurs door het sluiten van een exploitatiecontract bij Buma/Stemra zijn aangesloten als ook dat hun muziekwerken als zodanig bij…

Beats me! Van wie is de bandnaam?

  • 10 januari 2008

Stel, je treedt al een paar jaar samen op als band. Dan ontstaat er ruzie tussen de bandleden en valt de band uit elkaar. Wat dan? In de Nederlandse rechtspraak wordt er van uit gegaan dat muzikanten die onder een gezamenlijke naam optreden met het doel daar geld mee te verdienen samenwerken als maatschap of vennootschap onder firma (een v.o.f.). Zo’n v.o.f. ontstaat dan automatisch, ook al staat er niets op papier! Besluiten de bandleden te stoppen met optreden, dan…

Beats me! De cirkel is rond

  • 9 januari 2008

DE term van de laatste tijd is toch wel ‘360’. ‘360’ staat voor het zogenaamde 360 graden model, ook wel New Deal of Full Rights Agreement genoemd. Robbie Williams en EMI schijnen de eersten te zijn geweest. Wat is nu zo’n 360 graden model? Een traditioneel platencontract gaat meestal uit van het principe dat het label de opnamen van het album betaalt en in ruil daarvoor de naburige rechten op de opnamen krijgt. Daarnaast geeft de artiest toestemming om zijn…

Beats me! – Een jaar vol vragen

  • 9 januari 2008

EEN JAAR VOL VRAGEN Je leest nu de allereerste Beats Me! Niet alleen de eerste van dit nieuwe jaar, nee gewoon de eerste ever. Als gespecialiseerde advocaten op het gebied van media, muziek en entertainment staan wij klaar om in onze vaste rubriek Beats Me! de meest prangende vragen uit het entertainmentbestaan te beantwoorden. Wat is het verschil tussen overdracht en licentie? Hoe onze bandnaam juridisch te beschermen? Wat is een “360 deal”? Is downloaden strafbaar? Wat is auteursrecht en…

Beats me! Moreel verantwoord muziekgebruik

  • 8 januari 2008

Naast de alom bekende exploitatierechten zoals openbaarmaking en verveelvoudiging van muziek, bezitten muziekauteurs en artiesten van huis uit óók zogenaamde morele rechten, ook wel persoonlijkheidsrechten genoemd. Wat zijn dit voor rechten? Zowel het auteursrecht als het naburige recht kent morele rechten. Deze morele rechten zitten als het ware vast aan de muziekauteur en zijn muziekwerk (of aan de artiest en zijn uitvoering) en dienen ter bescherming van de creatieve band tussen auteur en werk. Als de muziekauteur zijn exploitatierechten op…

Beats me! Overdracht of licentie?

  • 6 januari 2008

Eindelijk wordt jouw muziek uitgebracht. Wat gebeurt er dan met de rechten die jij hebt op jouw muziek? Staat er in een contract dat die rechten worden overgedragen aan bijvoorbeeld de platenmaatschappij of de muziekuitgever? Of staat er dat je het exclusieve recht (een licentie) geeft om de rechten op je muziek te gebruiken? En wat is het verschil? Heb je de rechten overgedragen, dan ben jij niet langer de eigenaar van de rechten. Heb je een exclusieve licentie gegeven,…

Online adoratie

  • 4 januari 2008

Gebruik van artiestennamen door fansites De digitalisering is vandaag de dag niet meer weg te denken. Zeker niet in de muziekindustrie. Tijden veranderen. Zo gaan zelfs binnen de dance steeds meer stemmen op dat voor vinyl nu toch echt het laatste uur geslagen heeft. Exploitatie en consumptie van muziek is steeds meer een digitaal ding geworden. Artikel Muziekwereld 2008-1 ‘Online adoratie’  

Page 11of 12: 1 ... 9 10 11 12