Blog

Online adoratie

  • 4 januari 2008

Gebruik van artiestennamen door fansites De digitalisering is vandaag de dag niet meer weg te denken. Zeker niet in de muziekindustrie. Tijden veranderen. Zo gaan zelfs binnen de dance steeds meer stemmen op dat voor vinyl nu toch echt het laatste uur geslagen heeft. Exploitatie en consumptie van muziek is steeds meer een digitaal ding geworden. Artikel Muziekwereld 2008-1 ‘Online adoratie’  

Het imagoprobleem van de bladmuziekpolitie

  • 15 september 2007

Musicopy en collectief rechtenbeheer bij (her)gebruik van bladmuziek Recentelijk zijn de incasso-activiteiten van de stichting Musicopy in media en politiek onder voor komen te liggen. Orkesten en koren stonden op hun achterste benen nadat men door Musicopy aangeschreven was terzake vermeend illegaal (her)gebruik van bladmuziek. In de Tweede Kamer zijn hierover kamervragen gesteld. Nadat Musicopy onlangs na een gesprek met de Minister van Justitie beterschap heeft beloofd, lijkt de storm weer te zijn gaan liggen. In deze bijdrage sta ik…

Bescherm uw ontwerpen

  • 12 augustus 2007

Laat uw modellen registreren in het modellen register Waarom uw modellen registreren? De auteurswet 1912 kan uw auteursrecht op door u ontwikkelde modellen beschermen. Een depot of officiële registratie is daarvoor niet nodig. Het recht komt toe aan de maker. Artikel 4, lid 1: Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk eene aanduiding, degene, die bij openbaarmaking van het werk als…

De kunst van het clearen

  • 21 juli 2007

Het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van samples Het gebruik van samples heeft met de opkomst van elektronische muziek een grote vlucht genomen. Wie is er niet groot mee geworden? Waar technisch gezien een sample tegenwoordig haast met één druk op de knop te gebruiken is, kunnen aan sampling vaak nogal wat juridische haken en ogen kleven. Het gebruik van samples is in veel gevallen aan voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) op de opname en het werk waaruit gesampled…

Improvisatie door sessiemuzikanten in het schemergebied van jazz en dance

  • 12 mei 2007

Als er één muziekgenre met improvisatie in verband gebracht kan worden, is jazzmuziek het wel. Sterker, improvisatie is een heuse discipline binnen de jazz en behoort tot het standaard gereedschap van iedere jazzmuzikant. Met de opkomst en het volwassen worden van de dance-industrie zijn bovendien spannende, electrische crossovers ontstaan. Artikel Muziekwereld 2007-2 (Crossover sessies en improvisatie, gescande versie)

Je staat er mooi op

  • 12 september 2006

Bescherming van het artiestenportret In mijn bijdragen in Muziekwereld 2004/42 en Muziekwereld 2005/3 stonden de juridische bescherming van respectievelijk het werk van artiesten (DJ’s) en artiestennamen centraal. Dit keer concentreer ik mij op het artiestenportret. Wat is een portret en hoe en waartegen wordt dit portret juridisch beschermd? Naast het in onze Auteurswet 1912 geregelde portretrecht sta ik stil bij portretmerken, de commune bescherming tegen een door een ander gepleegde onrechtmatige daad en de contractuele mogelijkheden om het gebruik van…

Page 14of 14: 1 ... 12 13 14