Posts Tagged ‘ntb’

Muziekwereld: ‘Naaktfoto’s Britt Dekker lijken zegen voor internet ecosysteem’

  • februari 1st, 2016

Het recht om te kunnen hyperlinken Al eerder nam ik het in Muziekwereld op voor het recht om te kunnen hyperlinken, en dan met name door middel van embedded hyperlinks. Het internet zoals wij dat sinds het midden van de jaren ’90 van de vorige eeuw kennen, hangt in de kern van hyperlinks aan elkaar. Met de opkomst van social media is de laatste jaren een online- ‘deel- en beeldcultuur’ ontstaan die zijn weerga niet kent. Vanzelfsprekend spelen hyperlinks een…

Muziekwereld: ‘Overzicht van spraakmakende rechtszaken uit 2015′

  • januari 1st, 2016

Kleine juridische kroniek van het muziekrecht Aan het begin van het jaar blikken we inmiddels traditiegetrouw terug op de interessante muziekrechtelijke zaken uit het voorafgaande jaar. Net als in 2012, 2013, 2014 en 2015 besteed ik in deze eerste editie van Muziekwereld in 2016 aandacht aan een aantal spraakmakende zaken uit 2015 in de vorm van een juridische kroniek van het muziekrecht. De selectie van zaken is op basis van dezelfde uitgangspunten als voorgaande edities gemaakt. Lees hier het volledige…

Muziekwereld: ‘Rechtsonzekerheid en problemen clearance remmen gebruik samples af’

  • maart 1st, 2015

Sampling: diefstal of kunst? Tijdens het Amsterdam Dance Event (ADE) 2015 heb ik als moderator een speciaal panel georganiseerd over sampling en het vaak moeizame proces van clearen van samples. Hoe krijg je de toestemming van alle betrokken rechthebbenden? Het panel was een vervolg op een panel tijdens ADE 2014 waarbij met name over de juridische aspecten van sampling werd gediscussieerd. Wat mag wel en wat mag niet? Dit jaar lag de focus op de problemen van het clearance-proces. Dat…

Muziekwereld: ‘Wat heeft de nieuwe wet muziekauteurs en artiesten te bieden?’

  • maart 1st, 2015

Het nieuwe auteurscontractenrecht Na jarenlange discussie is op 1 juli 2015 eindelijk de nieuwe Wet auteurscontractenrecht in werking getreden1. Deze wet ziet in het algemeen toe op de verbetering van de positie van makers in relatie tot exploitatiecontracten met exploitanten. In de muziekwereld gaat het dan met name om muziekauteurs en artiesten die ter exploitatie van hun muzikale creaties en prestaties een exploitatiecontract sluiten met bijvoorbeeld publishers en labels. De nieuwe Wet Auteurscontractenrecht heeft betrekking op alle categorieën creatieve makers…

Muziekwereld: ‘Dan zeg je toch gewoon op’

  • februari 1st, 2015

Hoger beroep zaak Golden Earring zorgt voor wending. De afgelopen jaren heb ik de lezers van Muziekwereld regelmatig op de hoogte gehouden van recente rechtspraak op het gebied van tussentijdse, buitengerechtelijke ontbinding van muziekuitgavecontracten (publishing). Met name gericht op de mogelijke consequenties voor de praktijk van de rechterlijke uitspraken inzake ‘Van Hemert’ en ‘Golden Earring’. Op 31 maart 2015 deed het Amsterdamse Gerechtshof uitspraak in het hoger beroep tussen muziekuitgeverij Nanada c.s. en de bandleden van de Golden Earring. Waar…