Blog

Beats me! De cirkel is rond

  • 9 januari 2008

DE term van de laatste tijd is toch wel ‘360’. ‘360’ staat voor het zogenaamde 360 graden model, ook wel New Deal of Full Rights Agreement genoemd. Robbie Williams en EMI schijnen de eersten te zijn geweest. Wat is nu zo’n 360 graden model? Een traditioneel platencontract gaat meestal uit van het principe dat het label de opnamen van het album betaalt en in ruil daarvoor de naburige rechten op de opnamen krijgt. Daarnaast geeft de artiest toestemming om zijn…

Beats me! – Een jaar vol vragen

  • 9 januari 2008

EEN JAAR VOL VRAGEN Je leest nu de allereerste Beats Me! Niet alleen de eerste van dit nieuwe jaar, nee gewoon de eerste ever. Als gespecialiseerde advocaten op het gebied van media, muziek en entertainment staan wij klaar om in onze vaste rubriek Beats Me! de meest prangende vragen uit het entertainmentbestaan te beantwoorden. Wat is het verschil tussen overdracht en licentie? Hoe onze bandnaam juridisch te beschermen? Wat is een “360 deal”? Is downloaden strafbaar? Wat is auteursrecht en…

Beats me! Moreel verantwoord muziekgebruik

  • 8 januari 2008

Naast de alom bekende exploitatierechten zoals openbaarmaking en verveelvoudiging van muziek, bezitten muziekauteurs en artiesten van huis uit óók zogenaamde morele rechten, ook wel persoonlijkheidsrechten genoemd. Wat zijn dit voor rechten? Zowel het auteursrecht als het naburige recht kent morele rechten. Deze morele rechten zitten als het ware vast aan de muziekauteur en zijn muziekwerk (of aan de artiest en zijn uitvoering) en dienen ter bescherming van de creatieve band tussen auteur en werk. Als de muziekauteur zijn exploitatierechten op…

Beats me! Overdracht of licentie?

  • 6 januari 2008

Eindelijk wordt jouw muziek uitgebracht. Wat gebeurt er dan met de rechten die jij hebt op jouw muziek? Staat er in een contract dat die rechten worden overgedragen aan bijvoorbeeld de platenmaatschappij of de muziekuitgever? Of staat er dat je het exclusieve recht (een licentie) geeft om de rechten op je muziek te gebruiken? En wat is het verschil? Heb je de rechten overgedragen, dan ben jij niet langer de eigenaar van de rechten. Heb je een exclusieve licentie gegeven,…

Online adoratie

  • 4 januari 2008

Gebruik van artiestennamen door fansites De digitalisering is vandaag de dag niet meer weg te denken. Zeker niet in de muziekindustrie. Tijden veranderen. Zo gaan zelfs binnen de dance steeds meer stemmen op dat voor vinyl nu toch echt het laatste uur geslagen heeft. Exploitatie en consumptie van muziek is steeds meer een digitaal ding geworden. Artikel Muziekwereld 2008-1 ‘Online adoratie’  

Het imagoprobleem van de bladmuziekpolitie

  • 15 september 2007

Musicopy en collectief rechtenbeheer bij (her)gebruik van bladmuziek Recentelijk zijn de incasso-activiteiten van de stichting Musicopy in media en politiek onder voor komen te liggen. Orkesten en koren stonden op hun achterste benen nadat men door Musicopy aangeschreven was terzake vermeend illegaal (her)gebruik van bladmuziek. In de Tweede Kamer zijn hierover kamervragen gesteld. Nadat Musicopy onlangs na een gesprek met de Minister van Justitie beterschap heeft beloofd, lijkt de storm weer te zijn gaan liggen. In deze bijdrage sta ik…

Bescherm uw ontwerpen

  • 12 augustus 2007

Laat uw modellen registreren in het modellen register Waarom uw modellen registreren? De auteurswet 1912 kan uw auteursrecht op door u ontwikkelde modellen beschermen. Een depot of officiële registratie is daarvoor niet nodig. Het recht komt toe aan de maker. Artikel 4, lid 1: Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk eene aanduiding, degene, die bij openbaarmaking van het werk als…

De kunst van het clearen

  • 21 juli 2007

Het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van samples Het gebruik van samples heeft met de opkomst van elektronische muziek een grote vlucht genomen. Wie is er niet groot mee geworden? Waar technisch gezien een sample tegenwoordig haast met één druk op de knop te gebruiken is, kunnen aan sampling vaak nogal wat juridische haken en ogen kleven. Het gebruik van samples is in veel gevallen aan voorafgaande toestemming van de rechthebbende(n) op de opname en het werk waaruit gesampled…

Improvisatie door sessiemuzikanten in het schemergebied van jazz en dance

  • 12 mei 2007

Als er één muziekgenre met improvisatie in verband gebracht kan worden, is jazzmuziek het wel. Sterker, improvisatie is een heuse discipline binnen de jazz en behoort tot het standaard gereedschap van iedere jazzmuzikant. Met de opkomst en het volwassen worden van de dance-industrie zijn bovendien spannende, electrische crossovers ontstaan. Artikel Muziekwereld 2007-2 (Crossover sessies en improvisatie, gescande versie)

Je staat er mooi op

  • 12 september 2006

Bescherming van het artiestenportret In mijn bijdragen in Muziekwereld 2004/42 en Muziekwereld 2005/3 stonden de juridische bescherming van respectievelijk het werk van artiesten (DJ’s) en artiestennamen centraal. Dit keer concentreer ik mij op het artiestenportret. Wat is een portret en hoe en waartegen wordt dit portret juridisch beschermd? Naast het in onze Auteurswet 1912 geregelde portretrecht sta ik stil bij portretmerken, de commune bescherming tegen een door een ander gepleegde onrechtmatige daad en de contractuele mogelijkheden om het gebruik van…

Page 15of 15: 1 ... 13 14 15