Blog

Jazzproducties in eigen beheer

  • 12 januari 2014

ONLINE EXPLOITATIE VAN IN EIGEN BEHEER GEMAAKTE JAZZPRODUCTIES

De muziekindustrie is constant aan veranderingen onderhevig. Met de opkomst van het
internet midden jaren ’90 van de vorige eeuw is er in relatief korte tijd véél veranderd. Waar
veranderingen traditiegetrouw volgen op de invoering van nieuwe, vervangende analoge
muziekdragers, biedt het internet met één druk op knop haast onbegrensde nieuwe
exploitatiemogelijkheden. Nieuwe digitale technieken hebben in rap tempo het klassieke
fysieke distributiemodel op zijn kop gezet. Internet blijkt een prima medium voor het
uitbrengen van muziekproducties in eigen beheer. Een goed voorbeeld binnen de jazz is
Loet van der Lee.
In deze bijdrage voor de seminargids van de Dag van de Nederlandse Jazz 2008 sta ik
vanuit het perspectief van het “eigen jazzlabel” stil bij de juridische aspecten van het in eigen
beheer online uitbrengen van jazzproducties. De auteursrechtelijke en nabuurrechtelijke
achtergronden van het op het internet exploiteren van in eigen beheer geproduceerde
muziekopnamen komen aan bod. Zowel via (eigen) websites als via persoonlijke
muziekprofielen op websites als MySpace. Het gaat daarbij om het aanbieden en
distribueren van analoge dragers (o.a. CD’s en DVD’s) met daarop vastgelegd uitvoeringen
van muziekwerken en om gedigitaliseerde muziekopnamen, al dan niet gecombineerd met
de mogelijkheid om online (fragmenten van) muziekopnamen af te spelen en te beluisteren.
Voordat ik in ga op de muziekproducties die in eigen beheer zijn geproduceerd, duid ik eerst
de auteursrechtelijke en nabuurrechtelijke exploitatiegrondslagen.

Artikel ‘Jazzproducties in eigen beheer’

Tags: , ,