Blog

Nr. 15 Fatboy / Sitting Bull c.s.

  • 17 juni 2008

Geen auteursrecht (meer) op uiterlijke vormgeving zitkussen
Fatboy nu het beweerdelijk beschermingswaardige ontwerp éénop-één
ontleend blijkt te zijn aan een ouder ontwerp van het
zitkussen Airbag. Het bewijsmateriaal van prior art blijkt bovendien
min of meer bewust onthouden te zijn aan de Rechtbank
in een eerdere door Fatboy uitgelokte bodemuitspraak. Strikte
beperking door de Voorzieningenrechter van de eerdere bodemuitspraak
tot de rechtsbetrekking tussen hen die hierbij partij
waren.

Artikel ‘Fatboy / Sitting Bull c.s.’

Tags: ,