Blog

Prince en de Negende van Mahler

  • 1 juli 2013

Onlangs ontstond ophef over de uitzetting van enkele toeschouwers tijdens twee ingelaste
concerten van Prince. Zij waren door beveiligers betrapt op het maken van foto’s en filmpjes
van het optreden van His Royal Badness. Het gerucht gaat zelfs dat een journalist werd
aangesproken op het gebruik van zijn Moleskine notitieboekje. En recent verstoorde een
man de uitvoering van de Negende symfonie van Mahler in de Grote Zaal van Het Koninklijk
Concertgebouw door achter elkaar ongeveer twintig foto’s te maken. Zowel musici, dirigent
als toeschouwers hadden last van de steeds weer fel knipperende auto focus assist lamp op
het fototoestel van de man. Beide incidenten doen de vraag rijzen hoe om te gaan met fotograferende en filmende bezoekers in clubs, poppodia en concertzalen. In deze bijdrage zet ik uiteen dat het op correcte wijze hanteren van huisregels en bezoekersvoorwaarden een must
is om gebruik van smartphones en andere foto- en filmapparatuur in goede banen te leiden.

Artikel ‘Prince en de Negende van Mahler’