Posts Tagged ‘Auteursrecht’

Bescherming tegen ondoordachte rechtenverlening

  • april 19th, 2010

De muziekindustrie is één van de takken van sport waarin de technologische ontwikke- lingen de laatste jaren bijzonder hard zijn gegaan. Grammofoonplaten, cassettes en cd’s lijken welhaast steeds meer de fysieke muziekdragers van “toen” te worden en verlie- zen meer en meer terrein aan de minuscule immateriële muziekdeeltjes die vandaag de dag supersnel en draadloos van hand tot hand gaan. Downloaden, uploaden, streamen, filesharen, peer-to-peer netwerken, mp3- en mp4-files, embedden, bluetooth, GPRS, ringbacktones en user generated content, het zijn termen…

Get synced! Haal meer uit muzikale synchronisatierechten

  • maart 7th, 2010

Tijdens ADE Next op het afgelopen Amsterdam Dance Event (ADE) is door mensen uit het elektronische muziekveld onder meer gesproken over muzikale synchronisatierechten. Vanuit verschillende invalshoeken – makers/artiesten, matchmakers en gebruikers – is door de betrokkenen gesproken over synchro- nisatiedeals waarbij (elektronische) muziek een rol speelt. Daarbij zijn talloze voorbeelden van synchronisatie de revue gepasseerd, zoals de met een Gouden Kalf bekroonde soundtrack van Perquisite voor de speelfilm Carmen van het Noorden, muziek van het duo Kraak & Smaak onder…

Beats me! Prille beloftes

  • februari 9th, 2010

Als beginnende, talentvolle en nog niet “getekende” artiest kan het gebeuren dat een manager of boeker voor jou een showcase wil organiseren zodat jij je kan presenteren aan platenlabels. Ook kan het gebeuren dat zo’n manager of boeker gaat leuren met een demo in de hoop dat je uiteindelijk een lucratieve deal kan tekenen bij een gerenommeerd platenlabel. De manager ziet dan hoeveel je waard bent en of hij wel je manager wil worden. In deze spannende beginfase wordt regelmatig…

Beats me! Syncs

  • januari 9th, 2010

Vermenging van muziek en beeld wordt ook wel synchronisatie genoemd. Of populairder gezegd: syncing. Denk aan muziek bij films, televisieseries, commercials en games. Denk aan Perquisite en zijn Gouden Kalf voor de soundtrack van de speelfilm Carmen van het Noorden. In één klap sta je met filmmuziek op de rode loper, in de spotlights. Het is wachten op interessante vervolgopdrachten. Een succesvolle sync kan zo een belangrijke opsteker of wending betekenen voor een muzikale carrière. Het recht om muziek samen…

Beats me! – De slagroom op de taart(3)

  • augustus 5th, 2008

In de vorige twee edities van Beats Me! zijn wij ingegaan op de collectieve inkomsten die gegenereerd kunnen worden met muziek en “muziekrechten”. Organisaties als Buma, Stemra, SENA en Stichting Thuiskopie zorgen ervoor dat de slagroom aardig opgeklopt raakt. De laatste flinke toef slagroom die onze aandacht krijgt bestaat uit zeg maar de “vrije” vergoedingen voor muziekgebruik. Denk hierbij aan inkomsten die voortvloeien uit licentiedeals met producenten van films, televisieprogramma’s, musicals, commercials en games voor het gebruik van muziek. Het…

Nr. 15 Fatboy / Sitting Bull c.s.

  • juni 17th, 2008

Geen auteursrecht (meer) op uiterlijke vormgeving zitkussen Fatboy nu het beweerdelijk beschermingswaardige ontwerp éénop-één ontleend blijkt te zijn aan een ouder ontwerp van het zitkussen Airbag. Het bewijsmateriaal van prior art blijkt bovendien min of meer bewust onthouden te zijn aan de Rechtbank in een eerdere door Fatboy uitgelokte bodemuitspraak. Strikte beperking door de Voorzieningenrechter van de eerdere bodemuitspraak tot de rechtsbetrekking tussen hen die hierbij partij waren. Artikel ‘Fatboy / Sitting Bull c.s.’

Beats me! – Taartvulling

  • april 9th, 2008

Intellectuele eigendom en muziek vormen samen een bijzondere combinatie. Waar boeken en foto’s met één rechtencategorie in verband worden gebracht – het auteursrecht – kleeft aan muziek een uitgebreide tros intellectuele eigendomsrechten en vergoedingsaanspraken die zich het beste laat vergelijken met een taart. Deze “muziektaart” is opgebouwd uit een rechtenlaag (vulling) en een vergoedingenlaag (slagroom). In deze Beats Me! gaan wij nader in op de rechtenlaag. De opbouw van de taartvulling hangt samen met de wijze waarop muziek in elkaar…

Beats me! – De slagroom op de taart(2)

  • februari 5th, 2008

We weten nu hoe het “in de muziek” zit met de rechtenlaag (taartvulling) en een deel van de auteursrechtelijke inkomstenbronnen (slagroom). Wie dacht er al te zijn, komt (gelukkig) bedrogen uit. Er is namelijk méér geld te verdienen. Niet alleen tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers kunnen profiteren van muziekgebruik. Ook de artiesten die de nummers spelen en de producenten van muziekopnamen kunnen hun deel van de slagroom opeisen. Het gaat hier om de collectieve vergoedingsaanspraken van de nabuurrechthebbenden. Eenmaal aangemeld bij…

Beats me! – De slagroom op de taart(1)

  • februari 5th, 2008

En dan nu de slagroom op de taart: de vergoedingsaanspraken die voortvloeien uit de aan muziek gerelateerde rechten. In de vorige Beats Me! is aan de hand van een denkbeeldige “muziektaart” geïllustreerd dat de taartvulling bestaat uit een rechtenlaag die is opgebouwd uit auteursrechten en naburige rechten. Deze maand staan wij stil bij de “collectieve” auteursrechtvergoedingen. Wie krijgt wat? Aangenomen dat muziekauteurs door het sluiten van een exploitatiecontract bij Buma/Stemra zijn aangesloten als ook dat hun muziekwerken als zodanig bij…

Beats me! Moreel verantwoord muziekgebruik

  • januari 8th, 2008

Naast de alom bekende exploitatierechten zoals openbaarmaking en verveelvoudiging van muziek, bezitten muziekauteurs en artiesten van huis uit óók zogenaamde morele rechten, ook wel persoonlijkheidsrechten genoemd. Wat zijn dit voor rechten? Zowel het auteursrecht als het naburige recht kent morele rechten. Deze morele rechten zitten als het ware vast aan de muziekauteur en zijn muziekwerk (of aan de artiest en zijn uitvoering) en dienen ter bescherming van de creatieve band tussen auteur en werk. Als de muziekauteur zijn exploitatierechten op…

Page 3of 4: 1 2 3 4