Posts Tagged ‘Contractenrecht’

De persoonlijke kant van het 360-graden model

  • februari 17th, 2009

Nu de traditionele opbrengsten uit de verkoop van fysieke muziekproduc- ties teruglopen, ligt voor de hand dat het belang van de rechten “rondom” de persoon van de artiest zal toenemen. Muziek en branding gaan hand in hand. In deze bijdrage ga ik in op deze bijzondere categorie “persoon- lijke” rechten, zoals de rechten op het gebruik van artiesten- en/of han- delsnamen, merken, logo’s, domeinnamen, artiestenprofielen, portretten en persona van de artiest. Ook sta ik stil bij de wijze waarop deze…

Beats me! Leve de artistieke vrijheid

  • januari 9th, 2009

Menig platen- of artiestencontract kent de volgende clausule: “Mocht de ARTIEST onverhoopt zijn of haar artistieke carrière beëindigen, dan wel de aard of stijl van zijn of haar muziekuitvoeringen wezenlijk veranderen, dan heeft het PLATENLABEL het recht de artiestenovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder tot enige schadeloosstelling aan de ARTIEST gehouden te zijn, onverminderd alle aan het PLATENLABEL toekomende rechten en plichten.” Met andere woorden: verander je van stijl of genre, dan loop je het risico dat het platenlabel…

Beats me! De cirkel is rond

  • januari 9th, 2008

DE term van de laatste tijd is toch wel ‘360’. ‘360’ staat voor het zogenaamde 360 graden model, ook wel New Deal of Full Rights Agreement genoemd. Robbie Williams en EMI schijnen de eersten te zijn geweest. Wat is nu zo’n 360 graden model? Een traditioneel platencontract gaat meestal uit van het principe dat het label de opnamen van het album betaalt en in ruil daarvoor de naburige rechten op de opnamen krijgt. Daarnaast geeft de artiest toestemming om zijn…

Beats me! Overdracht of licentie?

  • januari 6th, 2008

Eindelijk wordt jouw muziek uitgebracht. Wat gebeurt er dan met de rechten die jij hebt op jouw muziek? Staat er in een contract dat die rechten worden overgedragen aan bijvoorbeeld de platenmaatschappij of de muziekuitgever? Of staat er dat je het exclusieve recht (een licentie) geeft om de rechten op je muziek te gebruiken? En wat is het verschil? Heb je de rechten overgedragen, dan ben jij niet langer de eigenaar van de rechten. Heb je een exclusieve licentie gegeven,…

Page 2of 2: 1 2