Posts Tagged ‘FRET’

Beats me! Loonslaven

  • oktober 9th, 2009

Het komt regelmatig voor dat beginnende artiesten tijdens hun studie een bijbaan of stageplaats hebben in de muziekindustrie, bijvoorbeeld bij een platenlabel. Niet zelden zal aan deze artiesten gevraagd worden om iets creatiefs te doen, variërend van het helpen bij het afmixen van muziekproducties tot het ontwerpen van artwork, logo’s en de grafische vormgeving van websites. Ook kunnen zaken door elkaar gaan lopen. Denk aan de werkstudent die bij een platenlabel werkt en ook nog in een eigen band zit…

Beats me! Failliet….

  • mei 9th, 2009

Of het nu het gevolg is van de economische crisis, pech of mismanagement, ook entertainmentbedrijven gaan failliet. Wat betekent dat voor jou als je platenmaatschappij, manager, boekingskantoor of het podium waar je geboekt staat failliet gaat? Een bedrijf is pas failliet als de rechtbank het faillissement van het bedrijf heeft uitgesproken. Vanaf dat moment heeft de door de rechtbank aangewezen curator het voor het zeggen. Krijg je nog geld van het failliete bedrijf of weet je niet of je nog…

Beats me! Artiestenkiekjes

  • maart 9th, 2009

Hoe zit het ook alweer met het (her)gebruik van artiestenfoto’s? Mag je zomaar alles wat los en vast zit op de gevoelige plaat vastleggen en deze foto’s (her)gebruiken? Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig maar hangt sterk af van de specifieke omstandigheden van het geval. Artiesten kunnen via hun portret-, image- en personarechten vastlegging en (her)gebruik van foto’s – artiestenkiekjes – aan banden leggen. Kunnen, want de wet komt óók gebruikers tegemoet om te waarborgen dat in alle…

Beats me! Een JA voor het Europese artiestenmerk

  • februari 9th, 2009

De opkomst van Geert Wilders en zijn PVV – “nee tegen Europa” – staat gek genoeg haaks op de toenemende rol van Europa als het gaat om juridische aangelegenheden. Ook als het gaat om merkrechten. Waar we vroeger alleen een Benelux merkenrecht hadden, kan nu ook gekozen worden voor een Europese merkregistratie waarmee met één pennenstreek een exclusief merkrecht verkregen kan worden voor het gehele grondgebied van de Europese Unie. En dat is vooral voor artiesten prettig. Muziek wordt vandaag…

Beats me! – Taartvulling

  • april 9th, 2008

Intellectuele eigendom en muziek vormen samen een bijzondere combinatie. Waar boeken en foto’s met één rechtencategorie in verband worden gebracht – het auteursrecht – kleeft aan muziek een uitgebreide tros intellectuele eigendomsrechten en vergoedingsaanspraken die zich het beste laat vergelijken met een taart. Deze “muziektaart” is opgebouwd uit een rechtenlaag (vulling) en een vergoedingenlaag (slagroom). In deze Beats Me! gaan wij nader in op de rechtenlaag. De opbouw van de taartvulling hangt samen met de wijze waarop muziek in elkaar…

Beats me! Van wie is de bandnaam?

  • januari 10th, 2008

Stel, je treedt al een paar jaar samen op als band. Dan ontstaat er ruzie tussen de bandleden en valt de band uit elkaar. Wat dan? In de Nederlandse rechtspraak wordt er van uit gegaan dat muzikanten die onder een gezamenlijke naam optreden met het doel daar geld mee te verdienen samenwerken als maatschap of vennootschap onder firma (een v.o.f.). Zo’n v.o.f. ontstaat dan automatisch, ook al staat er niets op papier! Besluiten de bandleden te stoppen met optreden, dan…

Beats me! De cirkel is rond

  • januari 9th, 2008

DE term van de laatste tijd is toch wel ‘360’. ‘360’ staat voor het zogenaamde 360 graden model, ook wel New Deal of Full Rights Agreement genoemd. Robbie Williams en EMI schijnen de eersten te zijn geweest. Wat is nu zo’n 360 graden model? Een traditioneel platencontract gaat meestal uit van het principe dat het label de opnamen van het album betaalt en in ruil daarvoor de naburige rechten op de opnamen krijgt. Daarnaast geeft de artiest toestemming om zijn…

Beats me! – Een jaar vol vragen

  • januari 9th, 2008

EEN JAAR VOL VRAGEN Je leest nu de allereerste Beats Me! Niet alleen de eerste van dit nieuwe jaar, nee gewoon de eerste ever. Als gespecialiseerde advocaten op het gebied van media, muziek en entertainment staan wij klaar om in onze vaste rubriek Beats Me! de meest prangende vragen uit het entertainmentbestaan te beantwoorden. Wat is het verschil tussen overdracht en licentie? Hoe onze bandnaam juridisch te beschermen? Wat is een “360 deal”? Is downloaden strafbaar? Wat is auteursrecht en…

Beats me! Moreel verantwoord muziekgebruik

  • januari 8th, 2008

Naast de alom bekende exploitatierechten zoals openbaarmaking en verveelvoudiging van muziek, bezitten muziekauteurs en artiesten van huis uit óók zogenaamde morele rechten, ook wel persoonlijkheidsrechten genoemd. Wat zijn dit voor rechten? Zowel het auteursrecht als het naburige recht kent morele rechten. Deze morele rechten zitten als het ware vast aan de muziekauteur en zijn muziekwerk (of aan de artiest en zijn uitvoering) en dienen ter bescherming van de creatieve band tussen auteur en werk. Als de muziekauteur zijn exploitatierechten op…

Page 2of 2: 1 2