Posts Tagged ‘Merken’

Bescherm uw ontwerpen

  • augustus 12th, 2007

Laat uw modellen registreren in het modellen register Waarom uw modellen registreren? De auteurswet 1912 kan uw auteursrecht op door u ontwikkelde modellen beschermen. Een depot of officiële registratie is daarvoor niet nodig. Het recht komt toe aan de maker. Artikel 4, lid 1: Behoudens bewijs van het tegendeel wordt voor den maker gehouden hij die op of in het werk als zodanig is aangeduid, of bij gebreke van zulk eene aanduiding, degene, die bij openbaarmaking van het werk als…

Page 2of 2: 1 2