Posts Tagged ‘Overig’

Muziekrechten als speelbal bij faillissement

  • oktober 18th, 2009

In de vorige Muziekwereld ben ik ingegaan op de uitoefening van muziek- licenties door licentienemers bij faillissementen van licentiegevers en de mogelijke implicaties op dit punt van het zogeheten Nebula arrest2 van de Hoge Raad. Gebleken is dat een aan een licentienemer verleende muziek- licentie lang niet altijd ongestoord uitgeoefend kan worden als de licentie- gever onverhoopt failliet gaat. De aanhoudende wereldwijde financiële crisis en de recente ondergang van The Entertainment Group (TEG) onderstrepen dat mogelijke faillissementen ook in de…

Zijn muzieklicenties faillissementsproof?

  • augustus 9th, 2009

In een tijd van wereldwijde financiële crisis gaan talloze ondernemingen failliet. Ook ondernemingen in en om de muziekindustrie merken de gevolgen van deze crisis. De financiële crisis en de omstandigheid dat de traditionele muziekindustrie steeds verder achterop dreigt te raken bij de voortschrijdende technologische ontwikkelingen en de daaruit voortvloeiende nieuwe businessmodellen, maken het niet geheel ondenkbaar dat het aantal fail- lissementen in de muziekindustrie verder zal toenemen. De muziekindustrie is bij uitstek een exploitatienetwerk dat voor een belangrijk deel is…

Beats me! Failliet….

  • mei 9th, 2009

Of het nu het gevolg is van de economische crisis, pech of mismanagement, ook entertainmentbedrijven gaan failliet. Wat betekent dat voor jou als je platenmaatschappij, manager, boekingskantoor of het podium waar je geboekt staat failliet gaat? Een bedrijf is pas failliet als de rechtbank het faillissement van het bedrijf heeft uitgesproken. Vanaf dat moment heeft de door de rechtbank aangewezen curator het voor het zeggen. Krijg je nog geld van het failliete bedrijf of weet je niet of je nog…

De proceskostenveroordeling “Nieuwe stijl”

  • augustus 27th, 2008

Vergoeding van alle advocaatkosten bij winst in intellectuele eigendomszaken In deze bijdrage ga ik in op de in 2007 ingevoerde proceskostenveroordeling “nieuwe stijl” in juridische procedures waarbij intellectuele eigendomsrechten centraal staan. Waar voorheen bij winst in civiele procedures aanspraak gemaakt kon worden op vergoeding van de proceskosten – berekend aan de hand van vaste staffels en niet te verwarren met de gemaakte advocaatkosten – komen sinds ruim een jaar bij winst in zaken over intellectuele eigendom de volledige werkelijk gemaakte…

Page 2of 2: 1 2