Blog

Muziekwereld: ‘Better safe than sorry: verzekeringen. Waarom verzekeringen voor artiesten en events belangrijk zijn’

  • 26 februari 2019

Muziek is sexy en verzekeringen zijn vooral saai. In deze bijdrage rekent gastauteur en in artiesten en events gespecialiseerde verzekeringsagent Maarten van Denderen af met dit  vooroordeel. Recente calamiteiten laten juist zien dat het kunnen beschikken over de juiste verzekeringen voor zowel artiesten als events/festivals van groot belang is. Slecht of niet verzekerd zijn kan artiestencarrières en meerjarenplannen ernstig verstoren als het een keer goed tegenzit. Verzekeringen dienen daarom gelijke tred te houden met een succesvolle artiestencarrière of investeringen in een event of festival.

Lees het artikel hier verder.

Tags: , , ,