Posts Tagged ‘Muziek’

Bjorn Schipper in AMI ‘De kunst van het samplen na Pelham’

  • oktober 16th, 2019

Bjorn Schipper schrijft in het tijdschrift voor Auteurs- Media & Informatierecht naar aanleiding van de Pelham zaak een artikel over het effect van deze uitspraak op de kunst van het samplen: Het HvJ EU oordeelt in Pelham dat het auteursrecht en de naburige rechten afgewogen moeten worden tegen de vrijheid van kunsten zoals neergelegd in artikel 13 van Titel II van het Europese Handvest. Met betrekking tot het gebruik van de zogeheten sound samples – korte geluidsfragmenten van fonogrammen –…

Bescherming van de muzikale improvisatie

  • juni 6th, 2014

JURIDISCHE BESCHERMING VAN DE MUZIKALE IMPROVISATIE IN JAZZ EN WERELDMUZIEK Als er één muziekgenre met muzikale improvisatie in verband gebracht kan worden, is het jazzmuziek. Improvisatie is zelfs een discipline binnen de jazz en behoort tot het standaard repertoire van de jazzmuzikant. Improvisatie komt echter ook voor bij andere genres zoals wereldmuziek. In deze bijdrage ten behoeve van de Dutch Jazz and World Meeting gaan wij in op de auteursrechtelijke en nabuurrechtelijke bescherming van muzikaal improviseren en de positie van…

Het chilling effect van Kraftwerk I/II op sound sampling

  • april 14th, 2014

Sound sampling is inmiddels een volwassen kunstvorm binnen de muziek en al lang geen ‘klankjatten’ meer. Een kunstvorm die vanwege juridische onzekerheid en hoge transactiekosten nog steeds tegen onnodige beperkingen aanloopt terwijl de technische mogelijkheden om te samplen tegenwoordig haast onbeperkt zijn. Duitse en Ameri- kaanse rechters hebben de speelruimte voor samplegebruikers nog kleiner gemaakt en het is de vraag of dat in Nederland ook zal gebeuren. Hoog tijd voor zelfregulerende maatregelen om sound sampling als kunstvorm te stimuleren.

Digitale toekomstmuziek

  • januari 12th, 2014

Mag Sony BMG de dertig jaar oude wereldhits van Julio Iglesias digitaal exploiteren op basis van een artiestencontract uit de tijd dat naburige rechten nog niet bestonden? De rechtbank Amsterdam gaf een tweeledig antwoord. De moraal van dit verhaal: zorg tijdig voor een update van je contracten. Artikel ‘Digitale toekomstmuziek’

Jazzproducties in eigen beheer

  • januari 12th, 2014

ONLINE EXPLOITATIE VAN IN EIGEN BEHEER GEMAAKTE JAZZPRODUCTIES De muziekindustrie is constant aan veranderingen onderhevig. Met de opkomst van het internet midden jaren ’90 van de vorige eeuw is er in relatief korte tijd véél veranderd. Waar veranderingen traditiegetrouw volgen op de invoering van nieuwe, vervangende analoge muziekdragers, biedt het internet met één druk op knop haast onbegrensde nieuwe exploitatiemogelijkheden. Nieuwe digitale technieken hebben in rap tempo het klassieke fysieke distributiemodel op zijn kop gezet. Internet blijkt een prima medium…

Muziek herovert de wereld met streaming

  • januari 7th, 2014

De muziekwereld bevindt zich wereldwijd in een interessante fase. Een fase waarin muziek voor alles en iedereen altijd en overal beschikbaar is. En met elkaar gedeeld kan worden. Muziek was nog nooit zo divers en veelomvattend aanwezig in het leven van mensen als vandaag de dag. De opkomst van het internet en de social media is zo bezien een zegen voor de muziekindustrie.

Beats me! This is the end

  • december 24th, 2012

Met het einde van FRET in zicht zetten wij ons vandaag aan de allerlaatste Beats Me! en benutten wij het moment om nog eens terug te kijken op wat er in deze rubriek allemaal de revue heeft gepasseerd. Nadat we in 2008 begonnen met een meervoudige bloemlezing over de verdeling van de muziekrechtentaart – de basis – hebben wij het verschil tussen overdracht van rechten en licentie aangestipt, is stilgestaan bij de morele rechten van muziekauteurs en artiesten, hebben wij…

Beats me! – De slagroom op de taart(3)

  • augustus 5th, 2008

In de vorige twee edities van Beats Me! zijn wij ingegaan op de collectieve inkomsten die gegenereerd kunnen worden met muziek en “muziekrechten”. Organisaties als Buma, Stemra, SENA en Stichting Thuiskopie zorgen ervoor dat de slagroom aardig opgeklopt raakt. De laatste flinke toef slagroom die onze aandacht krijgt bestaat uit zeg maar de “vrije” vergoedingen voor muziekgebruik. Denk hierbij aan inkomsten die voortvloeien uit licentiedeals met producenten van films, televisieprogramma’s, musicals, commercials en games voor het gebruik van muziek. Het…

Beats me! – De slagroom op de taart(2)

  • februari 5th, 2008

We weten nu hoe het “in de muziek” zit met de rechtenlaag (taartvulling) en een deel van de auteursrechtelijke inkomstenbronnen (slagroom). Wie dacht er al te zijn, komt (gelukkig) bedrogen uit. Er is namelijk méér geld te verdienen. Niet alleen tekstschrijvers, componisten en muziekuitgevers kunnen profiteren van muziekgebruik. Ook de artiesten die de nummers spelen en de producenten van muziekopnamen kunnen hun deel van de slagroom opeisen. Het gaat hier om de collectieve vergoedingsaanspraken van de nabuurrechthebbenden. Eenmaal aangemeld bij…

Beats me! – Een jaar vol vragen

  • januari 9th, 2008

EEN JAAR VOL VRAGEN Je leest nu de allereerste Beats Me! Niet alleen de eerste van dit nieuwe jaar, nee gewoon de eerste ever. Als gespecialiseerde advocaten op het gebied van media, muziek en entertainment staan wij klaar om in onze vaste rubriek Beats Me! de meest prangende vragen uit het entertainmentbestaan te beantwoorden. Wat is het verschil tussen overdracht en licentie? Hoe onze bandnaam juridisch te beschermen? Wat is een “360 deal”? Is downloaden strafbaar? Wat is auteursrecht en…

Page 1of 2: 1 2