Posts Tagged ‘FRET’

Beats me! Net geen deal, what’s the deal?!

  • november 24th, 2011

Een ondertekend contract is bindend, duidelijke zaak. Wat nu als in de aanloop naar de handtekening een contractspartij de onderhandelingen afbreekt? Dit kan nogal eens voor problemen zorgen. Dit is vooral kwalijk wanneer jij ervan uit bent gegaan dat alles in kannen en kruiken is (en investeringen doet) terwijl de ander dit blijkbaar (toch!) anders ziet en (op het laatste moment) alles afblaast. Het beginsel van contractsvrijheid (zaken doen met wie jij wilt op welke manier dan ook) brengt met…

Beats me! Hé is dat niet mijn muziek?!

  • oktober 12th, 2011

Het fenomeen plagiaat is al eerder in onze Beats Me! rubriek aan de orde gekomen. Wij hebben er vorig jaar op gewezen dat het mogelijk is om bij (verdenking van) muziekplagiaat naar de Vaste Commissie Plagiaat (VCP) van Buma/Stemra te stappen, en aangestipt wat hiervan de voordelen zijn. Naast deze relatief goedkope en laagdrempelige procedure bij de VCP is het bij (verdenking van) muziekplagiaat natuurlijk ook mogelijk om naar de “gewone” rechter te gaan. Met deze Beats Me! zoomen we…

Beats me! Hollandse nieuwe: illegaal downloaden

  • mei 14th, 2011

Vlak voor het moment dat het eerste vaatje Hollandse Nieuwe haring geveild gaat worden, heeft staatsecretaris Fred Teeven tot een van de speerpunten van zijn beleid gemaakt dat downloaden uit illegale bron voortaan als illegaal gezien moet (gaan) worden, zelfs als het gaat om downloaden voor privé gebruik. Teeven wil 1) het downloaden zonder toestemming van de rechthebbenden illegaal verklaren, 2) dit illegaal downloaden aanpakken en 3) de privé- of thuiskopieregeling aanpassen. In de eerste Beats Me! van dit jaar…

Beats me! Zoekt en gij zult vinden

  • februari 9th, 2011

In artiestencontracten is vaak een onderzoeksrecht voor de artiest opgenomen, ook wel auditrecht genoemd. Wat kan je als artiest nu met zo’n onderzoeksrecht? Een vrij standaard auditclausule ziet er zo ongeveer als volgt uit: “De ARTIEST heeft het recht om de aan hem gedane afrekeningen te laten controleren door een onafhankelijke registeraccountant. Indien meer dan 3 jaar is verstreken nadat een afrekening over een betreffend contractjaar door ARTIEST is ontvangen, vervalt het recht van ARTIEST om de juistheid daarvan te…

Beats me! De boeker gebakken

  • januari 4th, 2011

Een rechtsvraag die de afgelopen jaren steeds meer aandacht heeft gekregen en dit jaar wel eens een hot topic zou kunnen worden, is of de contractuele relatie tussen boeker en artiest als een agentuurovereenkomst aangemerkt zou kunnen worden. Anders gezegd: is een boeker te vergelijken met een agent die bemiddelt bij het aangaan van optreed- of boekingsovereenkomsten? Het antwoord op deze vraag hangt steeds af van de concrete omstandigheden van het geval. Indien boeker en artiest schriftelijke afspraken hebben gemaakt,…

Beats me! Legaal illegaal downloaden

  • november 9th, 2010

Je leest het goed: legaal illegaal downloaden. Het zou zo een Belgenmop kunnen zijn, maar is een staaltje van eigentijds Nederlands auteursrecht. Wat is er aan de hand? Auteursrechthebbenden leveren al jaren een juridische strijd om illegaal downloaden tegen te gaan. Uit deze juridische strijd zijn een aantal basisregels ontstaan. Zo is het uploaden – het digitaal ter beschikking stellen – van muziekbestanden zonder toestemming van de rechthebbenden niet toegestaan, en daarmee te kwalificeren als een inbreuk op het auteursrecht….

Beats me! Plagiaat

  • augustus 9th, 2010

Als twee liedjes erg veel op elkaar lijken, wordt al snel geroepen: ‘dat is gejat’ of ‘dat is plagiaat’. Om zeker te weten of een liedje van een ander niet iets te veel op dat van jou lijkt, kan je een aantal dingen doen. De bekendste weg is de weg naar de rechter, maar je kan ook naar een speciaal orgaan van Buma/Stemra, de Vaste Commissie Plagiaat (VCP). De VCP bestaat uit muzikale deskundigen en juristen en oordeelt over klachten…

Beats me! Je staat er goed op

  • juli 9th, 2010

Muziekfeesten – en dan met name dancefeesten – worden traditiegetrouw aangekondigd met een (al dan niet digitale) flyer. Naast datum, locatie, tijdstip en organisator bevat de flyer natuurlijk informatie over de line-up, de muzikale programmering. Namen van artiesten dus. De plaats en de wijze waarop de artiestennaam (en/of logo) wordt afgebeeld op de flyer kunnen soms een heuse strijd opleveren bij het boeken van de betreffende artiest. Talloze artiesten hebben hun artiestennaam als woordmerk en/of beeldmerk (logo) vastgelegd. Deze artiesten…

Beats me! Domeinkaping

  • april 9th, 2010

Een (eigen) domeinnaam is voor succesvolle artiesten een must. Zonder (eigen) digitaal adres geen thuis op het internet. Dit geldt natuurlijk ook voor beginnende artiesten. Hoewel de opkomst van internet en daarmee de grote golf van rechtszaken over het kapen van domeinnamen inmiddels achter ons ligt, komen wij van tijd tot tijd nog steeds zaken tegen waarbij iemand een domeinnaam heeft geregistreerd met daarin als woordbestanddeel de naam van een artiest, topsporter of andere bekende Nederlander. Zonder toestemming en vaak…

Beats me! Syncs

  • januari 9th, 2010

Vermenging van muziek en beeld wordt ook wel synchronisatie genoemd. Of populairder gezegd: syncing. Denk aan muziek bij films, televisieseries, commercials en games. Denk aan Perquisite en zijn Gouden Kalf voor de soundtrack van de speelfilm Carmen van het Noorden. In één klap sta je met filmmuziek op de rode loper, in de spotlights. Het is wachten op interessante vervolgopdrachten. Een succesvolle sync kan zo een belangrijke opsteker of wending betekenen voor een muzikale carrière. Het recht om muziek samen…

Page 1of 2: 1 2